To hender som overlever ark

Yrkesskadeforsikring

Til våre samarbeidspartnere

Matrix Insurance AS («Matrix») har siden 2012 plassert yrkesskadeforsikring i Lloyd’s gjennom QBE Underwriting Limited (syndikatet 386). I forbindelse med BREXIT etablerte Lloyd’s et selskap i Belgia, «Lloyd’s Insurance Company SA» underlagt det belgiske Finanstilsyn.

I forhold til gjeldende usikkerhet knyttet til BREXIT og mulige konsekvenser dette kan ha for Lloyd’s, har Matrix besluttet å flytte yrkesskadeforsikringen fra Lloyd’s Insurance Company S.A. til QBE Europe SA/NV gjeldende fra 1. mai 2020. Med andre ord, det er ingen store endringer og det er fortsatt QBE som er forsikringsgiver.

QBE Europe SA/NV («QBE») er en del av QBE Insurance Group, et av verdens ledende forsikringsselskaper med kunder i over 150 land. QBE har rating A+ hos Standard & Poor’s og Fitch Ratings og A hos AM Best. QBE har nærmere 12 000 ansatte og er representert i 27 land.

QBE er medlem av YFF (YrkesskadeForsikringsForeningen) og er underlagt følgende avtaler; Kasteballavtalen, Regressavtale ved samtidig erstatningsplikt etter bilansvarsloven, Avtale om risikoovergang ved overføring av kollektive personforsikringer mellom forsikringsselskaper.

QBE har videreført avtalen om skadebehandling med Crawford & Company (Norway) AS og utvidelsen «Aktivt Skadereduserende Program» er selvfølgelig fortsatt inkludert.

For mer informasjon om QBE Europe; www.qbeeurope.com

Med vennlig hilsen
Matrix Insurance AS

Reidar Meinstad
Fagansvarlig personforsikringer

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20