CBL Insurance

Oppdatert informasjon til våre samarbeidspartnere herunder deres garantikunder og -mottakere

Sist oppdatert

CBL Insurance Europe DAC er satt under konkursbehandling.

CBL Insurance Europe DAC, heretter CBL IE er nå bekreftet konkurs og ingen forsikringer og garantier er lenger i kraft. Oppståtte skader og krav skal imidlertid fortsatt meldes på vanlig måte til Matrix.

Matrix vil i løpet av april måned sende ut et nytt brev via garantiformidleren eller direkte til den enkelte garantikjøper der det fremkommer viktig informasjon og behov for tiltak. Dette innebærer bl.a. en informasjon om hvordan man skal melde et krav om å få tilbakebetalt ubenyttet garantipremie fra konkursboet.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss via garanti@matrixinsurance.no

Matrix beklager fortsatt det inntrufne som har skjedd med CBL IE og vil gjøre det vi kan for at ulempene for den enkelte bedrift blir så små som mulig. Nye og viktige endringer vil vi legge ut som nyhet på våre nettsider, og vi vil også sende ut informasjonen via epost til hver enkelt bedrift om informasjonen er av særdeles høy viktighet.