CBL Insurance

Oppdatert informasjon til våre samarbeidspartnere herunder deres garantikunder og -mottakere

CBL Insurance Europe DAC er satt under konkursbehandling.

CBL Insurance Europe DAC, heretter CBL IE er nå bekreftet konkurs og ingen forsikringer og garantier er lenger i kraft.
Oppståtte skader og krav skal imidlertid fortsatt meldes på vanlig måte til Matrix. Matrix har en løsning på plass for de som trenger ny avdekning som vil gjelde ut fra vårt scoring system hos ny garantist.

Det tas i tillegg sikte på å sikre ytterligere kollektive fordeler ved:

  • å plassere kollektivt resterende garantiperioder hos ny garantist
  • å fremsette et kollektivt krav om å få tilbakebetalt ubenyttet premie fra CBL IE. Denne premien vil deretter bli tilgodesett forsikringstakerne ved tilbakebetaling slik at tilleggspremien for ny avdekning blir så lav som mulig for den enkelte.

Matrix vil i løpet av nærmeste fremtid sende informasjon direkte til alle bedriftene som dette gjelder, enten via megler, formidler eller direkte. Informasjonen vil inneholde brevet fra konkursboet (som du finner link til nedenfor), en oversikt over hvilke garantier som er tegnet i CBL IE og som ikke er avløpt, samt premie for ny plassering.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss via garanti@matrixinsurance.no

Matrix beklager det inntrufne som har skjedd med CBL IE og vil gjøre det vi kan for at ulempene for den enkelte bedrift blir så små som mulig. Vi kommer snarlig med ny informasjon. Vi ber om at dere de nærmeste dagene følger med på informasjonen fra oss.