Stockholm

Ny forsikringsgiver på personforsikring

Vi ønsker med dette å informere om endring av forsikringsgiver på deler av vår personportefølje. Dette gjelder for produktene:

  • Gruppeliv
  • Annen Sykdom
  • Fritidsulykke
  • Kollektiv Ulykke
  • Sykelønn

 

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20

Ny forsikringsgiver er Maiden Life Försäkring AB (Maiden) som er en del av Maiden Life & General. Alle poliser utstedt fra Matrix Insurance AS vil være dekket med en 100% «cut through clause» til Maiden Holding Ltd, Bermuda (B++ A.M. Best). Denne rettigheten (til polisetakerne) vil bli tekstet inn i alle poliser som blir utstedt. Du kan lese mer om Maiden her:  https://www.maidenlg.com/home

Bakgrunn

Bakgrunnen for at vi nå bytter bør være kjent, men vi velger allikevel å informere om dette.

29. mars 2017 ble artikkel 50 iverksatt i EU. 29. mars 2019 vil Storbritannia (UK) tre ut av EU.

I Lloyd’s er man usikker på om dette vil bli en hard eller myk «exit». Derfor har Lloyd’s valgt å anta at dette blir en hard exit – og iverksatt sine planer deretter. Lloyd’s har valgt å opprette Lloyd’s Insurance Company S.A. (Brussel).

I denne overgangen er det bestemt at Lloyd’s Insurance Company S.A. ikke skal tegne gruppelivsforsikring..

Det har derfor vært tvingende nødvendig for oss å finne en ny fullgod risikogiver til Tokio Marine Killn (Lloyd’s) hvor våre dekninger (utover yrkesskade) har vært plassert. Yrkesskade fortsetter som før i QBE – Lloyd’s.

Etter å ha vurdert flere mulige risikogivere har vårt valg falt på Maiden. Dette sørger for kontinuitet og sikkerhet i vår portefølje, ikke minst for våre kunder. Videre innebærer valget at vi får tilgang til nye produkter som vi tidligere ikke har hatt da Maiden opererer under livkonsesjon. Spesielt muliggjør dette individuelle løsninger som har vært forespurt fra våre kunder tidligere. Vi er derfor svært stolte over å kunne meddele til våre forbindelser at vi nå har fått Maiden med på laget.

Tidsplan

Avtalen med Maiden er signert og gjeldene, overgang til ny forsikringsgiver skjer automatisk ved forfall.