UNG

Rasjonale

Gi unge boligkjøpere mulighet for å komme tidligere inn i markedet

Enkel og kostnadseffektiv løsning for boligkjøpere som på ønsket kjøpstidspunkt ikke har tilstrekkelig egenkapital

Konseptet har en positiv profil og kan også bidra til utjevning av sosiale forskjeller i samfunnet

Produkt

Garantien dekker inntil 15 % av egenkapitalkravet på kjøpstidspunkt og settes i sammenheng med en spareplan. Garantibeløpet er 15 % av kjøpesum minus oppspart kapital. Hvis ytterligere oppsparingstid er 5 år, trengs en 5 års garanti der garantibeløpet eventuelt kan nedtrappes i takt med spareplan. Premien betales forskuddsvis for hele garantiperioden.

Krav til egenkapital ved kjøp av bolig oppnås ved kjøp av en garanti.

Forsikring for arbeidsledighet, uførhet og død

Garantien kobles mot en spareplan, som sammen med forventet prisstigning sikrer oppnåelse av nødvendig egenkapital i garantitiden

Byggsikkerhetsgaranti

BSG

Vi kan tilby byggsikkerhetsgarantier i både profesjonell- og forbrukersammenheng. I forbrukerentrepriser plikter selger etter bustadsoppføringlova å stille garanti som skal gjelde i prosjekttiden samt fem år etter overtakelsen.

5 grunner for hvorfor du bør velge byggsikkerhetsgaranti fra Matrix Insurance

Ofte mye billigere enn bankgarantier​

Belaster ikke kreditt-grenser​

Tar ikke pant i verdier, ingen balanseføring​

Betales for hele garantiperioden ved bestilling og kan derfor lettere tas som en prosjektkostnad​

Fast kontaktperson hos oss

Menn på en bjelke i Oslo

Husleiegaranti

Husleiegaranti for næringslokaler

Den mest vanlige formen for å tilfredsstille utleiers krav til sikkerhet er via en depositumskonto. Ved å skaffe deg en husleiegaranti sørger vi for å stille nødvendig sikkerhet. Utleiers krav blir ivaretatt, og du slipper å sette av penger som du ellers kan bruke til andre formål.

Hva er en husleiegaranti for næringslokaler

Husleiegaranti er en garanti som gir leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.

Husleiegaranti er en selvskyldnerkausjon som ivaretar utleiers krav til sikkerhet leieforholdet. Matrix Insurance kan også tilby garanti i private leieforhold.

Ivaretar utleiers krav til sikkerhet

Dekker leietakers forpliktelser til sikkerhet i henhold til leiekontrakten

To gule stoler i en leilighet

Skattetrekksgaranti

Penn og kalkulator

Hva er skattetrekksgaranti?

Alle bedrifter som har ansatte er pålagt å trekke inntektsskatt. Vi tilbyr en garanti som erstatter skattetrekkskontoen og sikrer myndighetene at all trukket skatt blir innbetalt til kemneren ved en eventuell konkurs. Garantien dekker kravene om å beskytte de ansattes tilbakeholdte skatteinnbetaling, og kravet om å sette skattetrekks penger inn på sperret skattetrekkskonto kan oppheves.

5 fordeler med skattetrekksgaranti fra Matrix Insurance

Matrix tilbyr skattetrekksgaranti på inntil 5.000.000 kroner pr bedrift​

Det skal ikke stilles sikkerhet for garantien​

Tilgang til mer likviditet​

Sikre tilgang til egne midler i perioden mellom to skatteinnbetalinger

Bistår til å frigjøre bundet kapital​

Yrkesskade

ASP-bilde-1024x762

ASP

Vår unike yrkesskadeforsikring er utviklet nettopp for å gi deg litt mindre å bekymre deg for. ASP står for Aktivt Skadereduserende Program, og gir deg en rekke fordeler hvis ulykken skulle være ute.

Yrkeskade med ASP

Rask hjelp av medisinsk helsepersonell etter en ulykke

Gratis undersøkelser og behandlinger når det trengs

Hjelp til kommunikasjon mellom ansatte, offentlige støtteordninger og forsikringsselskap

Muligheten til å gi dine ansatte raskere og mer effektiv skadebehandling

Fordelsprogram

Grønn plante som vokser

Norsk Bedrift – fordelsprogrammet for din bedrift og dine ansatte

Som kunde av Matrix Insurance får du tilgang til Klassisk-abonnoment fra Norsk Bedrift helt Gratis!

Klassisk-abonnement gir både fordeler for din bedrift og dine ansatte. Abonnementet gir deg tilgang til en rekke rabattavtaler for bedriften og du kan gi alle dine ansatte 1 års gratis medlemskap i Norsk Familieøkonomi (verdi 780 kroner). Dine ansatte får gjennom medlemskapet tilgang til gratis økonomi og juridisk rådgivning, en rekke rabattavtaler og tilgang til vår netthandelportal med cashback-bonus på alle kjøp.

Fordelsprogrammet gir rabatter på

Bensin

Leiebil

Strøm

Alarmsystemer

Juridisk rådgivning

Og mye mer...

Matrix Insurance logo