logo-large

Skattetrekksgaranti

5 gode grunner for å velge skattetrekksgaranti via fra Matrix Insurance

  • Matrix tilbyr skattetrekksgaranti på inntil 5.000.000 kroner pr bedrift
  • Det skal ikke stilles sikkerhet for garantien
  • Tilgang til mer likviditet
  • Sikre tilgang til egne midler i perioden mellom to skatteinnbetalinger.
  • Bistår til å frigjøre bundet kapital

Garanti

Garantier handler om å frigi kapital. Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker. Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse fremfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet.

Gjennom Matrix Insurance får du kanskje markedets beste betingelser på garantier!

Byggsikkerhetsgaranti

Matrix Insurance AS kan tilby byggsikkerhets garantier i både profesjonell- og forbrukersammenheng. I forbrukerentrepriser plikter entreprenøren etter bustadsoppføringlova å stille garanti som skal gjelde i prosjekttiden samt fem år etter overtakelsen.

Husleiegaranti

Husleiegaranti gir en leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.

Kontakt meg for en uforpliktende prat om dine forsikringer.
Her er mitt telefonnummer 40 60 19 11
Eller legg igjen ditt nummer nedenfor.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.