Når en skade inntreffer, eller et tap oppstår, skal dette håndteres på best mulig måte. Vi har høye krav til skadebehandling og benytter den beste ekspertise på området for å sikre raskt og riktig skadeoppgjør.

Skjemaet kan fylles ut digitalt, men det må skrives ut for å signeres. Vedlegget sendes på epost til post@matrixinsurance.no