Skadebehandling

Vi har høye krav til skadebehandling og benytter den beste ekspertise på området for å sikre raskt og riktig skadeoppgjør. Når en skade inntreffer, eller et tap oppstår, skal dette håndteres på best mulig måte. 

Rask bistand og oppfølging av skadelidte er svært viktig. Med Matrix Extra får skadelidte og arbeidsgiver tilgang til helsepersonell (sykepleiere og leger) hos Crawford & Company (Norge) vie et direktenummer. Ring 57 00 99 66.

Les mer om Personforsikringer eller Skadeforsikringer som Matrix Insurance AS tilbyr.

Nyhet! Elektronisk skademelding

Nå kan du registrere alle personskader elektronisk. Klikk her for å komme direkte til skademeldingsportalen.

For skademelding av andre forsikringstyper, velg skademeldingsskjema i listen under.

Hvilken skade?