Vi sikrer Caspers fremtid!

Casper Ruud er profesjonell tennisspiller, og en helt egen bedrift. Som alle andre bedrifter må han derfor sikre seg mot uventede hendelser, som i verste fall kan gå utover karrieren hans. Da er det godt å ha Matrix Insurance med på laget.
Matrix Insurance har forsikret bedrifter og selvstendig næringsdrivende som Casper i 25 år. For oss er det viktig å være en totalleverandør, og vi tilbyr derfor bedriftsforsikringer, privatforsikringer, spesialforsikringer samt vår helt unike yrkesskadeforsikring med mange fordeler.

Vi samarbeider kun med de aller beste på alle forretningsområder. Derfor leverer vi alltid trygghet, stabilitet og forutsigbarhet av høyeste kvalitet.

Casper Ruud kan tennis – vi kan forsikring.

Matrix Insurance AS

Matrix Insurance AS