Qudos Insurance A/S

Qudos Insurance AS

Qudos Insurance erklært konkurs

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20

Etter det vi vet foretas skadeoppgjør som før.

Følgende info er foreløpig tilgjengelig

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2018/avvikling-av-forsikringsforetaket-qudos-insurance-as/?utm_campaign=25daf3121f&utm_medium=email&utm_source=newsletter

http://www.qudosinsurance.dk/qa/

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.

Oppdatering 5. desember 2018

Det danske Finanstilsynet har lagt ut ny informasjon, blant annet om at Qudos inntil videre ikke foretar skadeutbetalinger.

Les mer Oppdatert informasjon 05.12.2018 på det danske Finanstilsynets nettsted

Oppdatering 20. desember 2018

Qudos Insurance erklært konkurs

Les mer Qudos Insurance erklært konkurs