IGI Insurace

Ny Standard & Poor ratet leverandør av alle typer garantier

Vi har gleden av å kunne informere alle våre kunder og samarbeidspartnere om at vi nå kan tegne alle typer garantiforsikringer. Ny avtale er signert med International General lnsurance Ltd. (IGI) og gjelder fra og med 10. april 2018. IGI og Matrix lnsurance har som målsetning å bygge et langsiktig forhold. Den nye avtalen vil følge tidligere gjeldende prinsipper og ratenivåer. Crawford vil behandle alle krav på vegne av IGI.

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20

Dette er IGI

  • https://www.iginsure.com
  • A ratet AM Best
  • A- ratet i Standard & Poor 
  • Godkjennelse for å tilby alle garantiklasser i Norge.

Via IGI kan vi tilby følgende garantier

  • Byggsikkerhet inkl. forskuddsgaranti
  • Løyve
  • Skattetrekk
  • Husleiedepositum

Vi står klare til å yte alle våre samarbeidspartnere førsteklasses service etter den situasjonen vi nå har lagt bak oss. Samtlige henvendelser og bestillinger vil bli effektuert ekspeditt.

For å sikre effektiv oppfølging av alle forespørsler ber vi om at alle garantiforespørsler sendes din vanlige kontaktperson i Matrix. Alternativt kan forespørselen sendes til: garanti@matrixinsurance.no

Spørsmål vedrørende IGI eller våre forskjellige garantityper kan rettes til

Håvard Hellum
Daglig leder
hh@matrixinsurance.no

Reidar Meinstad
Markedsdirektør
reidar@matrixinsurance.no