Ly Forsikring logo

Ny risikogiver for Matrix vedrørende personforsikringer

Informasjon til våre forsikringstakere om ny risikogiver for Matrix vedrørende personforsikringer.

Det informeres herved om at fra 01.09.2020. har Matrix inngått ny avtale med LY Forsikring (LY) om plassering av all personforsikring unntatt Yrkesskadeforsikring i selskapet. Løpende forsikringsordninger i Maiden Life vil etter denne dato vil ved forfall bli fornyet i LY med identiske vilkår som eksisterende dekninger som per i dag dekkes av Maiden Life. Alle skader skal i fremtid meldes til Matrix, og Crawford vil fortsatt være skadebehandler for Matrix sitt forsikringsprogram for personforsikringer.

LY Forsikring er medlem av den norske garantiordningen for skadeforsikringsselskaper og Matrix har blant annet på grunn av dette skiftet risikoleverandør fra Maiden til LY for best mulig å sikre våre kunder.LY Forsikring er et robust norsk nisjeselskap med fokus på små og mellomstore bedrifter og er i dag risikoleverandør til Matrix for skadeforsikring. Matrix ser fram til å videreutvikle forretningsplattformen med LY og er glad for å kunne informere om en enda tryggere løsning for våre kunder.

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20