Byggsikkerhetsgaranti

Frigjør kapital med garanti

En byggsikkerhetsgaranti er en sikkerhet som er spesifisert i en kontrakt for å sikre en av partenes rettigheter ved konkurs.

Spare

Se hva du kan spare på en garanti fremfor bundet kapital i banken

Fleksibilitet

Øk bedriftens økonomiske fleksibilitet med garantier

MatrixPORTALEN

Bestille garanti skal være en enkel prosess. Derfor gjør vi det enkelt via MatrixPortalen

Garanti etter Bustadoppføringslova

Etter Bustadoppføringslova plikter entreprenøren å stille en garanti i byggeperioden som minst skal svare til 3 % eller 10 % av vederlaget avhengig av om avtalen gjelder rett til grunn eller ikke. For krav som blir gjort gjeldene senere enn på overtakelsestidspunktet, skal garantien utgjøre 5 % av kontrakts vederlaget, og gjelde fem år etter hjemmelsoverføring. Forbrukeren plikter ikke å betale noe før entreprenøren fremlegger dokumentasjon på at slik garanti er avtalt med garantisten.

Garanti mellom profesjonelle parter

Mellom profesjonelle kontraktsparter er det full avtalefrihet. I imidlertid er det helt normalt at minst en av partene må stille garanti i henhold til Norsk Standard.

Matrix Insurance representerer IGI

Matrix har avtale med International General Insurance UK Ltd. (IGI).

IGI har meldt om grenseoverskridende virksomhet i Norge etter tredje generasjons direktivene.

IGI er registrert som garantist av det norske Finanstilsynet.

Odd Egil Kanestrøm

Odd Egil Kanestrøm

oek@matrixinsurance.no

90 82 30 64

Reidar Meinstad

Reidar Meinstad

reidar@matrixinsurance.no

41 30 07 54

Kompetansesenter

Teamet vårt står klare for å håndtere din forespørsel. Vi er her for å yte verdifull og nyttig hjelp til deg.

Finn din kontaktperson