ASP-bilde-1024x762

Matrix Yrkesskadeforsikring med ASP

Vår unike yrkesskadeforsikring er utviklet nettopp for å gi deg litt mindre å bekymre deg for. ASP står for Aktivt Skadereduserende Program, og gir deg en rekke fordeler hvis ulykken skulle være ute.

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20

Hei - er du forberedt på alt?

Sannsynligvis ikke. Og det er nok heller ikke mulig. Men hvis du er riktig forsikret, har du i hvert fall litt mindre å bekymre deg for. En yrkesskade eller yrkessykdom som rammer deg eller en av dine ansatte, kan skape store utfordringer for både bedriften og den skadelidte. Både i form av tapt inntekt, men også i form av frustrasjon over å måtte navigere seg gjennom helsevesen, offentlige støtteordninger og forsikringsavtaler. I tillegg ønsker vi jo alle best mulig hjelp og pleie for våre kolleger og ansatte.

Yrkesskadeforsikring med en fordel som du vil like!

Vår unike yrkesskadeforsikring er utviklet nettopp for å gi deg litt mindre å bekymre deg for. ASP står for Aktivt Skadereduserende Program, og gir deg en rekke fordeler hvis ulykken skulle være ute.

Så hvem er disse som kan bistå med “alt”?

Med ASP får din bedrift rask bistand og oppfølging hvis en ansatt blir utsatt for en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom. Med direktenummer til et eget helsepersonell er hjelpen aldri langt unna. Helsepersonellet bistår deg med veiledning og oppfølging av skaden eller sykdommen. De vil i tillegg gi veiledning om NAV og andre offentlige og private tilbud. Og skulle det bli nødvendig, hjelper de dere også å sette i gang undersøkelser eller behandling. Alt dette uten ekstra kostnader for verken bedriften eller den uheldige ansatte.

Kort oppsummert får du med ASP altså: