hands-1024x508

Matrix som ny leverandør for SMB

Fra og med 01.01.2017 har SMB Tjenester og SMB Forsikring byttet leverandør på alle skadeforsikringer, personforsikringer og garantier for våre medlemsbedrifter. Samtlige forsikringsdekninger flyttes over til Matrix Insurance AS (www.matrixinsurance.no). Men det er ikke byttet forsikringsgiver på reiseforsikring, helseforsikring eller pensjonsforsikringer.

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20

Som godkjent forsikringsformidler samarbeider Matrix kun med godt kvalifiserte forsikringsgivere med høy rating. Personforsikringene er plassert gjennom Lloyd’s of London, garantiproduktene levereres fra CBL Insurance Limited og skadeforsikringene fra det norske forsikringsselskapået Knif Trygghet Forsikring AS.

SMB Tjenester/SMB Forsikring vil fortsatt være forsikringskontakt for alle som har sine forsikringer og garantier plassert hos SMB. Alle spørsmål kan rettes til kontakt informasjonen under.

Informasjon om alle forsikringstyper og garantier som kan tilbys via Matrix Insurance AS finnes på www.matrixinsurance.no. Her finnes også forsikringsvilkår og skademeldinger.

Er det behov for bistand i forbindelse med en skade, oppfordres kunder til å først sjekke forsikringsbeviset for relevant informasjon om skade-/vakt telefon .

SMB meddeler også att “Vi i SMB Tjenester vet at Matrix Insurance AS kan tilby de fleste medlemsbedriftene våre en mye bedre forsikringsløsning enn tidligere, og vi er stolte av å ha fått med oss forsikringsspesialistene i Matrix Insurance AS på laget.”