Endringer i Maiden Life Försäkrings AB reassuranse

01.05.2019 ENDRINGER I MAIDEN LIFE FÖRSÄKRINGS AB REASSURANSE for avtaler utstedt mellom 01.05.2018 og 30.04.2019.

-eller ringe oss på 23 20 79 20

Korrigering av bakenforliggende reassuranse av forsikringsavtaler som har startdato mellom 01.05.2018 og 30.04.2019 med Maiden Life Försäkrings AB er forsikringsgiver – gjeldende for skader som meldes første gang etter 01.05.2019.

Denne direkte betalingsklausulen er blitt endret ved at vi har fått en enda sterkere reassuranse. Endringene gjelder for alle utstedte avtaler, og vil gjelde frem til siste mulige dato for å melde en skade.

For avtaler som er utstedt mellom 01.05.2018 og 30.04.2019 gjelder følgende:
90% av reassuransen er dekket av Scor Sweden Re (filial til SCOR global Life SE), som har utstedt en direkte betalings-klausul på sin andel. Den resterende andelen (10%) er fortsatt underlagt en Direkte Betalings-Klausul utstedt av Maiden Re.