For å få lov til å drive med transport mot vederlag trenger man løyve. Søknad om løyve må sendes lokal løyvemyndighet og løyvehaver må oppfylle samtlige fastsatte krav  før godkjenning og utstedelse av løyve. Et av disse kravene omhandler økonomi og for å oppfylle dette kravet må man ved søknad om løyve vedlegge garantierklæring.

Tradisjonelt er det bankene som har utstedt denne garantierklæringen hvor man da har allokert penger i banken. Med løyvegaranti kan du frigjøre denne kapitalen gjennom å betale en årlig forsikringspremie

Søk løyvegaranti online

Nå kan du enkelt søke om løyvegaranti online gjennom vår nye nettportal. Klikk her for å komme igang!

Løyvegaranti informasjon

Den som vil drive persontransport eller godstransport mot vederlag må ha løyve.

Yrkestransportlova og tilhørende vedtekter regulerer området.  Løyvestyresmakten er departementet, men utøvende Løyvemyndighet er delegert regionalt fylkesvis. Alle som innvilges løyve skal stille garanti. En ny søknad om løyve skal vedlegges rammetilsagn om løyve.  Løyvestyresmakten fastsetter til enhver tid gjeldende garantibeløp.

Tilgodesett under garantien er ”enhver kreditor hvis fordring oppstår under utøvelse av Løyvehavers virksomhet som person- eller godstransportør”.

Tradisjonelt stilles løyvegarantier primært via løyvehaveres bankforbindelse.  Ved å forsikre garantikravet kan man frigi kapital / redusere gjeldsbelastningen / benytte innvilget kredittramme til annet formål, avhengig av betingelsene for innvilget garanti.

FAQ

Vi får veldig ofte henvendelser med de samme spørsmålene. Har du spørsmål om løyvegaranti kan det hende at svaret du søker finnes i vår FAQ seksjon for løyvegaranti. Du kan også stille egne spørsmål direkte i din nettleser.

Klikk her for å kommer til FAQ for løyvegaranti

Kontakt oss

Besøksadresse:
Rådhusgaten 11, 0151 OSLO

Link til kart

Telefon:
+47 23 20 79 20

Epost:
post@matrixinsurance.no

Ansatteliste

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Matrix Insurance AS

Matrix Insurance AS