Alpha Insurance, Harbour House

Konkursåpningen i Alpha Insurance A/S i Danmark

Vi viser til meldingen som ble lagt ut på vår hjemmeside den 10. mai 2018 om konkursåpningen i Alpha Insurance A/S i Danmark. Den norske garantiordningen for skadeforsikring (Garantiordningen) er på banen i saken, og la den 30. oktober 2018 ut en pressemelding på sine nettsider.

Av meldingen fremgår blant annet følgende:

«Det danske konkursboet har lagt ut landspesifikk informasjon for Norge på Alpha-konsernets nettsted, https://alphagroup.dk/norge/. I brev til skadelidte har bostyrer opplyst at den danske garantifondet ikke dekker yrkesskader. Garantiordningen er uenig med denne vurderingen og vil forfølge saken overfor det danske garantifondet både når det gjelder sikrede gjennom avtaler med filialen, og sikrede med avtaler inngått direkte med Alpha Insurance A/S i Danmark gjennom forsikringsformidlere.»

Matrix Insurance har på denne bakgrunn tro på at samtlige av selskapets kunder som har tegnet forsikring via Alpha Insurance A/S vil motta full dekning gjennom den danske ordningen, selv om dette kan ta noe tid å få endelig avklart. Vi legger til grunn at Garantiordningen vil komme tilbake med oppdatert informasjon når forholdet til den danske ordningen er nærmere avklart, og vil legge ut en oppdatering så snart det fremkommer nyheter i den forbindelse.

For sikkerhets skyld, bør alle kjente krav under forsikringen meldes inn innen den 8. november 2018. Nærmere informasjon om hvordan krav skal meldes finnes på https://alphagroup.dk/norge/.

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20