Hva er skattetrekksgaranti?

Alle bedrifter som har ansatte der bedriften er pålagt å trekke inntektsskatt og sette denne på en sperret konto. Vi tilbyr en garanti som erstatter skattetrekkskontoen i selskapet og sikrer myndighetene at all trukket skatt blir innbetalt til kemneren ved en eventuell konkurs. Garantien dekker kravene om å beskytte de ansattes tilbakeholdte skatteinnbetaling, og kravet om å sette skattetrekks penger inn på sperret skattetrekkskonto kan oppheves.

Hvilke fordeler gir skattetrekksgaranti?

  • Matrix tilbyr skattetrekksgaranti på inntil 5.000.000 kroner pr bedrift
  • Det skal ikke stilles sikkerhet for garantien
  • Tilgang til mer likviditet
  • Sikre tilgang til egne midler i perioden mellom to skatteinnbetalinger.
  • Bistår til å frigjøre bunnet kapital

Matrix Insurance representerer IGI

Garantisten heter International General Insurance UK Limited (IGI), og er ett selskap som er underlagt Finanstilsynet i Storbritannia. IGI er godkjent som garantist av det norske Finanstilsynet via 3de generasjonsdirektivet for grenseoverskridende virksomhet og har en A- rating hos S&P.

Matrix Insurance AS er selskapets representant i Norge, og utsteder garantier på vegne av selskapet i henhold til en underskrevet fullmakt.

Kontakt oss for hjelp med skattetrekksgaranti

Har du spørsmål om skattetrekksgaranti kan du kontakt vår avdeling. Vi hjelper deg å svare på de spørsmålene du måtte ha.

Vi jobber med vår nettportal som blir publisert i løpet av kort tid. I mellomtiden er det bare å kontakte oss for tilbud