Skattetrekksgaranti


Utsett innbetaling av inntektskatt til skatteetaten

I henhold til skattebetalingsloven (Sktbl. §5-12) må alle selskaper som utbetaler lønn og pensjon sørge for garantert innbetaling av skatt (forskuddstrekk av ansattes lønn). Tradisjonelt gjøres dette ved å opprette en skattetrekkskonto i bank hvor man annenhver måned overfører summen av forskuddstrekk for alle ansattes lønn til Skatteetaten. Dette binder opp likviditet og har kostnader i forbindelse med administrasjon. Dette kan man unngå med en skattetrekksgaranti fra Matrix Insurance AS

Skattetrekksgaranti – frigir kapital for bedriften

Ved en skattetrekksgaranti behøver man ikke å overføre midlene til en skattetrekkskonto da forskuddstrekket garanteres for gjennom skattetrekksgaranti. Derfor frigis likviditet mellom termininnbetalingene som kan brukes til selskapets daglige drift og man forenkler administrasjonen. Dersom skattetrekkbeløpet må endres ved at selskapet får færre eller flere ansatte ordnes dette raskt gjennom endring av skattetrekksgarantiens pålydende.

Ønsker du mer info? Ta kontakt for en uforpliktende prat.