Hva er løyvegaranti?

Løyvegaranti er en lovpålagt garanti som dekker en hver kreditors ubetalte fordringer mot deg som løyvehaver som du pådrar deg i din virksomhet som person eller godstransportør.

Tradisjonelt stilles løyvegarantier primært via løyvehaveres bankforbindelse. Løyvegaranti fra Matrix Insurance AS gir deg mulighet til å frigi kapital / redusere gjeldsbelastningen / benytte innvilget kredittramme til annet formål, avhengig av betingelsene for innvilget garanti.

Hvordan kan jeg bestille løyvegaranti?

  • Enkelt
  • Effektivt
  • Oversiktlig

Nå kan du enkelt søke om løyvegaranti online gjennom vår nettportal.
Fyll inn din informasjon, og send søknaden. I tillegg vil det bli foretatt en kredittsjekk som må være godkjent. Vi vil etter kort tid behandle din forespørsel, og vi tar kontakt så fort den er behandlet.

Matrix Insurance representerer IGI

Garantisten heter International General Insurance UK Limited (IGI), og er ett selskap som er underlagt Finanstilsynet i Storbritannia. IGI er godkjent som garantist av det norske Finanstilsynet via 3de generasjonsdirektivet for grenseoverskridende virksomhet og har en A- rating hos S&P.

Matrix Insurance AS er selskapets representant i Norge, og utsteder garantier på vegne av selskapet i henhold til en underskrevet fullmakt.

Vi er her for å hjelpe

Det kan oppstå mange spørsmål rundt løyvegaranti. Vi har samlet noen av de mest stilte spørsmålene. 

Nei, vi kan ikke utstede ny garantiavtale før alle krav er gjort opp og bekreftet gjort opp av kravstiller.
Da må du selv ta kontakt med kravstiller for å gjøre en nedbetalingsavtale, vi kan ikke gjøre slike avtaler på vegne av kravstiller.
Du kan sende inn nytt søknadsskjema fra vår hjemmeside, så vil vi behandle saken når vi mottar skjemaet på nytt. Vi vil alltid foreta en nyt kredittsjekk som må bli godkjent før vi kan behandle søknaden videre.
Da må du selv ta kontakt med banken din, da dette er en sak vi ikke har noe med å gjøre. Det er også du selv som må si opp din tidligere garantiavtale hos banken eller din tidligere garantist.
Du må fylle ut et søknadsskjema fra hjemmesiden vår og sette opp fra hvilken dato endringen skal skje fra. Når vi mottar skjemaet vil vi behandle saken videre. Til din informasjon kan vi ikke sette din tidligere avtale til opphør hos oss før vi mottar melding om dette fra din tidligere fylkeskommune.

Da må du fylle ut nytt skjema fra vår hjemmeside, husk å sette opp fra hvilken dato endringen skal gjelde fra.

Mail sendes til loyve@matrixinsurance.no, husk å sette opp hvilken dato som avtalen skal opphøre fra.
Du vil alltid få en purring, hvis purringen ikke betales, så vil avtalen opphøre, du vil motta en sluttfaktura og melding om opphør vil sendes til rett fylkeskommune med beskjed om opphør av din løyvegaranti fordi faktura ikke er betalt i rett tid.

Når du fikk din polise og event. faktura på mail, så ble også garantiavtalen sendt til fylkeskommunen.
Du kan også selv ta kontakt med rett fylkeskommune for å sjekke ut dette.

Eller så kan du sjekke dette ut selv på www.transportloyve.no, legg inn ditt org.nr. og klikk på søk.

Vi kan ikke lukke kravsaker hos oss før vi har mottatt melding om at kravet er gjort opp fra kravstiller.

Det er kravstiller som har meldt inn krav til oss, da er det også de som melder ifra om at kravet er gjort opp.

Du må fylle ut et søknadsskjema fra hjemmesiden vår og sette opp fra hvilken dato endringen skal skje fra.

Når vi mottar skjemaet vil vi behandle saken videre.

Hvis du ikke har hørt fra oss og det er gått mer enn en uke, så kan du sende oss en mail med org.nr. eller kundenr. til mailadresse: loyve@matrixinsurance.no, så sjekker vi ut saken og tar kontakt med deg.

Hvis du selv har sendt inn søknad via vår hjemmeside, så skal du har mottatt en bekreftelse på at vi har mottatt din søknad.
Hvis din sentral eller din kontaktperson har sendt inn for deg, så vil de motta en bekreftelse.

Når søknaden din er behandlet, vil du motta mail fra oss.

Kontakt oss for hjelp med løyvegaranti

Har du spørsmål om løyvegaranti kan du kontakt vår avdeling. Vi hjelper deg å svare på de spørsmålene du måtte ha.