Løyvegaranti


Lovpålagt garanti for transportbransjen

Alle bedrifter som har transport av gods eller personer som næring er pålagt å ha løyve, enten Godstransportløyve eller Persontransportløyve (?). Etter avregulering av drosjenæringen gjelder dette kun for kjøretøy med mer enn 8 passasjerer (turvogn) samt transport av funksjonshemmede (spesialtransport).

Et krav for å få transportløyve er å stille sikkerhet, enten ved å binde likvide midler på en depositumskonto eller å stille en garanti. Dette skal sikre eventuelle kreditorer i tilfelle transportøren får økonomiske problemer.

Frigir kapital og reduserer kostnaden

En løyvegaranti fra Matrix Insurance AS vil frigi kapital for transportøren, og være en kostnadseffektiv løsning. Ta kontakt med Matrix Insurance AS for å høre hva vi kan tilby.

Ønsker du mer info? Ta kontakt for en uforpliktende prat.