Husleiegaranti

Hvorfor sette av penger til depositum?

Den mest vanlige formen for å tilfredsstille utleiers krav til depositum er via en depositumskonto. Ved å skaffe deg en husleiegaranti sørger vi for å stille nødvendig sikkerhet. Utleiers krav blir ivaretatt, og du slipper å sette av penger som du ellers kan bruke på møbler, eller kanskje en ny vaskemaskin.

Trenger du hjelp kan du;

-eller ringe oss på 23 20 79 20

Leietaker

Du betaler 0,-

Som leietaker betaler du 0,- Vi stiller da med garanti i 0 år

Utleier

Sikret for 0,-

For utleier stiller vi med garanti på 0,- Avtalen løper i 0 år

Dette er en engangkostnad, og kan deles opp i flere terminer

Hva er en husleiegaranti

Ved et leieforhold setter utleier et krav om sikkerhet. Vanligvis oppfyller du dette kravet med å sette inn et beløp på en sperret konto hos banken. Disse midlene er da ikke tilgjengelig før leieforholdet opphører. Velger du en husleiegaranti får utleier nødvendig sikkerhet, og du trenger ikke å tenke på å sette av pengene.

  • Ivaretar utleiers krav til depositum
  • Dekker leietakers forpliktelser til sikkerhet i henhold til leiekontrakten

Hva gjør en husleiegaranti for deg som utleier

Dersom leietaker f.eks. ikke betaler avtalt husleie vil du som utleier iverksette utkastelse, eventuelt med bistand fra namsmannen. Forfalt husleie og eventuelle skader på leieobjektet skal betales til deg etter utflytting. Betales ikke dette innen fristen vil du kunne henvende seg til Matrix Insurance og kreve at garantisten utbetaler skyldig beløp. Det er imidlertid leietaker som er økonomisk ansvarlig. Det betyr at garantisten vil kreve tilbakebetalt alle utbetalinger fra leietaker, eventuelt ved bruk av inkassoselskap. En husleiegaranti dekker;

  • Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av husleien
  • Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av fellesutgifter som er regulert i leiekontrakten
  • Skader på leieobjektet forårsaket av leietaker, utover normal slitasje
  • Kostnader i forbindelse med tvangsfravikelse

Hvordan bestiller jeg

Det har aldri vært enklere å skaffe deg husleiegaranti.
Via vår portal kan du enkelt søke om garanti.

1

Du fyller inn bestillingsskjemaet, laster opp leiekontrakten og sender inn. 

2

Vi behandler din innsending, og gjør en kredittsjekk på deg.

3

Blir kredittsjekken godkjent sender vi deg garantidokumentene.

4

Du slapper av og nyter leieforhold. Matrix Insurance har nå stilt sikkerhet for din utleier.