Husleiegaranti for næring

Hvorfor sette av penger til depositum?

Den mest vanlige formen for å tilfredsstille utleiers krav til depositum er via en depositumskonto. Ved å skaffe deg en husleiegaranti sørger vi for å stille nødvendig sikkerhet. Utleiers krav blir ivaretatt, og du slipper å sette av penger som du ellers kan bruke på andre viktige poster.

Trenger du hjelp kan du;

-eller ringe oss på 23 20 79 20

Illustrasjon av næringslokaler

Hva er en husleiegaranti for næring

Husleiegaranti er en garanti som gir leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.

Husleiegaranti er en selvskyldnerkausjon som ivaretar utleiers krav til depositum i leieforholdet. Matrix Insurance kan tilby garanti til både forbrukermarkedet og næring.

Hvilke fordeler kan en husleiegaranti gi?

En depositumsgaranti fra Matrix Insurance AS krever ingen pantsettelser og vil derfor ikke belaste selskapets balanse. For leietakere og utleiere er en leiegaranti både tidsbesparende og en god løsning. En husleiegaranti dekker;

Har du eller dine ansatte behov for husleiegaranti for bolig dere leier ut eller leier selv?

Hvordan bestiller jeg

Det har aldri vært enklere å skaffe ditt selskap en husleiegaranti.
Via vår portal kan du enkelt søke om garanti.

1

Du fyller inn bestillingsskjemaet, laster opp leiekontrakten og sender inn. 

2

Vi behandler din innsending, og gjør en kredittvurdering av ditt selskap.

3

Godkjenner vi ditt selskap vil vi produsere garantien, og sende de ut.

4

Ditt selskap kan nå gjøre det dere er best på. Matrix Insurance har nå stilt sikkerhet for utleier.

Matrix Insurance representerer IGI

Matrix har avtale med International General Insurance UK Ltd. (IGI).

IGI har meldt om grenseoverskridende virksomhet i Norge etter tredje generasjons direktivene.

IGI er registrert som garantist av det norske Finanstilsynet.