Hva er husleiegaranti?

Husleiegaranti er en garanti som gir leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.

Husleiegaranti er en selvskyldnerkausjon som ivaretar utleiers krav til depositum i leieforholdet. Matrix Insurance kan tilby garanti til både forbrukermarkedet og næring.

Hvilke fordeler kan en husleiegaranti gi?

En depositumsgaranti fra Matrix Insurance AS krever ingen pantsettelser og vil derfor også frigjøre eventuelle garantiforpliktelser fra selskapets balanse. For private leietakere eller utleiere er en leiegaranti både tidsbesparende og en god løsning.

Kontakt oss for hjelp om husleiegaranti

Har du spørsmål om byggsikkerhetsgaranti kan du kontakte vår avdeling. Vi hjelper deg å svare på de spørsmålene du måtte ha.

Leietaker

Du betaler 0,-

Som leietaker betaler du 0,- Vi stiller da med garanti i 0 år

Utleier

Sikret for 0,-

Som utleier stiller vi med garanti på 0,- Avtalen løper i 0 år

Vi jobber med vår nettportal som blir publisert i løpet av kort tid. I mellomtiden er det bare å kontakte oss for tilbud