Vi kan Byggsikkerhetsgaranti


Byggsikkerhetsgaranti ved salg av bolig til privatperson

I et byggeprosjekt har både selger og kjøper forpliktelser overfor den andre kontraktsparten. Bustadoppføringslova og Avhendingslova regulerer avtaler der et firma selger en ny bolig til en privatperson. Minstenivåene på garantiene er lovpålagt for alle firmaer som selger boliger.

Bustadoppføringslova

I henhold til Bustadoppføringslova plikter entreprenøren snarest mulig etter kontraktsinngåelse å stille en garanti som minst skal svare til 3 % eller 10 % av vederlaget avhengig av om avtalen gjelder rett til grunn eller ikke. For krav som blir gjort gjeldene senere enn på overtakelsestidspunktet, skal garantien utgjøre 5 % av kontrakts vederlaget, og gjelde fem år etter hjemmelsoverføring.
Forbrukeren plikter ikke å betale noe før entreprenøren fremlegger dokumentasjon på at slik garanti er avtalt med garantisten.

Avhendings lova

Avhendingslova regulerer forpliktelser der boligen ble ferdigstilt inntil 6 måneder før gjennomført salg. Kort fortalt gjelder tilsvarende forpliktelser for entreprenøren som under Bustadoppføringslova.

Med en byggsikkerhetsgaranti fra Matrix Insurance AS kan du som selger ivareta dine forpliktelser overfor dine kunder iht Bustadsoppfæringslova og Avhendingslova.
Representerer du et firma som selger boliger så hjelper vi deg å finne garantien som oppfyller dine forpliktelser iht gjeldende regler, og gir dine kunder rett beskyttelse iht lovgivningen.

Byggsikkerhetsgaranti / Entreprenørgaranti etter Norsk Standard (NS)

Mellom profesjonelle kontraktsparter er det full avtalefrihet. Stadig flere firmaer i byggebransjen velger å benytte Norsk Standards avtale mal for å regulere avtalen mellom selger (entreprenør) og kjøper (byggherre). Iht Norsk Standard skal entreprenøren gi byggherren en garanti som skal sikre at entreprenørens forpliktelser blir overholdt selv om entreprenøren får økonomiske problemer. Dette gjelder under produksjonstiden fram til overtagelse, og deretter under reklamasjonstiden. Entreprenørgarantier stilles ikke bare mot byggherre, men også mellom underentreprenører og totalentreprenører.

Byggherregaranti etter Norsk Standard (NS)

Norsk Standard angir også at byggherren skal stille en garanti for å sikre entreprenøren i tilfelle byggherren får økonomiske problemer. Med en byggherregaranti fra Matrix Insurance sikres dermed også underleverandørene iht Norsk Standard.

Ønsker du mer info? Ta kontakt for en uforpliktende prat.


Matrix Insurance representerer Great American International Insurance (EU) DAC.

Matrix har inngått avtale med Great American International Insurance (EU) DAC (“GAEU») gjeldende fra 01.01.2021. GAEU har meldt om grenseoverskridende virksomhet i Norge etter tredje generasjons direktivene. GAEU er registrert som garantist på Finanstilsynets hjemmesider.

Dette finner du her.

For mer informasjon om GAEU, klikk her.

Søk Byggsikkerhetsgaranti

Vi jobber med vår nettportal som blir publisert i løpet av kort tid. I mellomtiden kan du fylle ut skjemaet ovenfor for å få et tilbud fra oss.