Garantier

Frigjør kapital med garanti

Garantier handler om å frigi kapital. Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker. Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse fremfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet.

Spare

Se hva du kan spare på en garanti fremfor bundet kapital i banken

Fleksibilitet

Øk bedriftens økonomiske fleksibilitet med garantier

MatrixPORTALEN

Bestille garanti skal være en enkel prosess. Derfor gjør vi det enkelt via MatrixPortalen

Reidar Meinstad

Kontakt meg for en uforpliktende prat om dine forsikringer.

Ring meg direkte på telefonnummer 41 30 07 54
Eller legg igjen ditt nummer nedenfor.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Byggsikkerhetsgaranti

En byggsikkerhetsgaranti er en sikkerhet som er spesifisert i en kontrakt for å sikre en av partenes rettigheter ved konkurs.

Etter Bustadoppføringslova plikter entreprenøren å stille en garanti i byggeperioden som minst skal svare til 3 % eller 10 % av vederlaget avhengig av om avtalen gjelder rett til grunn eller ikke. For krav som blir gjort gjeldene senere enn på overtakelsestidspunktet, skal garantien utgjøre 5 % av kontrakts vederlaget, og gjelde fem år etter hjemmelsoverføring. Forbrukeren plikter ikke å betale noe før entreprenøren fremlegger dokumentasjon på at slik garanti er avtalt med garantisten.

Mellom profesjonelle kontraktsparter er det full avtalefrihet. I imidlertid er det helt normalt at minst en av partene må stille garanti i henhold til Norsk Standard.

Alle bedrifter som har ansatte der bedriften er pålagt å trekke inntektsskatt og sette denne på en sperret konto. Vi tilbyr en garanti som erstatter skattetrekkskontoen i selskapet og sikrer myndighetene at all trukket skatt blir innbetalt til kemneren ved en eventuell konkurs. Garantien dekker kravene om å beskytte de ansattes tilbakeholdte skatteinnbetaling, og kravet om å sette skattetrekks penger inn på sperret skattetrekkskonto kan oppheves.

Løyvegaranti

Løyvegaranti er en lovpålagt garanti som dekker en hver kreditors ubetalte fordringer mot deg som løyvehaver som du pådrar deg i din virksomhet som person eller godstransportør.

Tradisjonelt stilles løyvegarantier primært via løyvehaveres bankforbindelse. Løyvegaranti fra Matrix Insurance AS gir deg mulighet til å frigi kapital / redusere gjeldsbelastningen / benytte innvilget kredittramme til annet formål, avhengig av betingelsene for innvilget garanti.