Garantier

Garantiavdelingen er vårt seneste tilskudd og den sterkest voksende avdelingen i Matrix. Mange bedriftsledere er ikke kjent med hvilke garantier som tilbys.

Garantier handler om å frigi kapital. Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker. Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse fremfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet.

Heisekran på byggeplassen

Byggsikkerhetsgaranti

En byggsikkerhetsgaranti er en sikkerhet som er spesifisert i en kontrakt for å sikre en av partenes rettigheter ved konkurs.

Portalløsning kommer

Søk løyvegaranti i dag - VW Taxi

Løyvegaranti

Løyvegaranti er en lovpålagt garanti som dekker en hver kreditors ubetalte fordringer mot deg som løyvehaver som du pådrar deg i din virksomhet som person eller godstransportør.

Bestill din garanti raskt og enkelt i vår portal

Webp.net-resizeimage (5)

Husleiegaranti

Den mest vanlige formen for å tilfredsstille utleiers krav til depositum er via en depositumskonto. Ved å skaffe deg en husleiegaranti sørger vi for å stille nødvendig sikkerhet.

Bestill din garanti raskt og enkelt i vår portal

Analyseskjema

Skattetrekksgaranti

Den mest vanlige formen for å tilfredsstille utleiers krav til depositum er via en depositumskonto. Ved å skaffe deg en husleiegaranti sørger vi for å stille nødvendig sikkerhet.

Portalløsning kommer