Garantier

Garantiavdelingen er vårt seneste tilskudd og den sterkest voksende avdelingen i Matrix. Mange bedriftsledere er ikke kjent med hvilke garantier som tilbys.

Garantiforsikring handler om å frigi kapital. Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker. Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse fremfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet.