Sykelønnsforsikring


Fakta om forsikringen

Sykelønnsforsikring er en forsikring som sikrer at bedriften får kompensasjon for lønnsutgiftene til langtidssykemeldte ved 100% sykmelding.
Forsikringen kan dekkes for bruttolønn, inkludert feriepenger, hvis lønnen overstiger 6 G (refusjonsbeløpet fra folketrygden).

Hva dekker forsikringen

Folketrygden dekker lønn opp til 6 G. Sykelønnsforsikringen dekker lønnsutbetalinger utover 6 G i en avtalt periode. Erstatningen avhenger av størrelsen på dagpengene til den ansatte på sykemeldingstidspunktet og uføregraden sykdommen eller skaden gir.

Normal erstatningstid er på 360 dager og utbetalingen skjer etter utløp av avtalt karenstid. Dette betyr at sykemeldte ikke får erstatning for de avtalte karensdagene.

Annen informasjon

For bedrifter som ønsker sykelønnsforsikring for mer enn 5 ansatte, er det ikke nødvendig å innhente helseopplysninger. Det kreves kun en arbeidsdyktighetsbekreftelse fra ledelsen. For firmaer med færre enn 6 ansatte, må egenerklæringen fylles ut og sendes sammen med et søknadsskjema. Dette vil danne grunnlag for ett forsikringstilbud fra oss

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og hvilke forsikringer du må ha, bør ha og kan ha.

Har du et konkret spørsmål knyttet til personforsikring? Send e-post til sunniva@matrixinsurance.no

Kontakt oss

Besøksadresse:
Rådhusgaten 11, 0151 OSLO

Link til kart

Telefon:
+47 23 20 79 20

Epost:
post@matrixinsurance.no

Ansatteliste

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Matrix Insurance AS

Matrix Insurance AS