Cyber illustration

En forsikringsdekning vil i tillegg kunne sørge for

  • Umiddelbar hjelp/krisehåndtering
  • Gjenoppretting av data
  • Juridisk hjelp
  • PR-rådgivning ved tap av omdømme
  • Varsling til berørte parter ved tap av personopplysninger
  • Juridisk bistand ved eventuell granskning
  • Erstatning overfor skadelidt tredjeperson
  • Utpressingskrav
  • Avbrudd/tapt inntekt

Alle kan bli berørt

Mange bedrifter vil bli utsatt for datakriminalitet fremover, spesielt løsepengevirus, identitetstyveri, «direktørsvindel», «phishing» eller pengeutpressing.  Bedriftshemmeligheter og private filer kan komme på avveie og spres i ulike media.

Vårt samarbeid

Vår samarbeidspartner Crawford & Company har lang, internasjonal erfaring på dette feltet, og sammen med forsikringsgiver AXA XL har vi bygget opp et team med eksperter som vil tre inn i krisetilfeller, samt sørge for økonomisk trygghet ved et dataangrep.

Cyber attack

Reduser risiko

Bedriftene kan selv redusere risikoen ved å jevnlig oppgradere maskiner og programvare, installere sikkerhetsoppdateringer, ta sikkerhetskopier, kryptere verdifull informasjon, samt å sørge for en god sikkerhetsopplæring av de ansatte.

Søk om tilbud på cyberforsikring