Kollektiv ulykkesforsikring


Fakta om forsikringen

En Kollektiv ulykkesforsikring gir dine ansatte økonomisk erstatning for påførte skader etter en ulykke. Forsikringen sikrer trygghet for ansatte og etterlatte ved uførhet eller død. Den utbetales som en engangserstatning til skadelidte eller etterlatte.

Det er valgfritt om forsikringen skal gjelde hele døgnet eller kun i arbeidstid eller fritid.

Hva dekker forsikringen

En ulykke kan skje på arbeidsstedet eller i fritiden. Kollektiv ulykkesforsikring dekker varig medisinsk invaliditet og/eller død som skyldes ulykke i arbeidstid og/eller fritid. Forsikringen gir dekning utover lovbestemt yrkesskade- og fritidsulykkesforsikring.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og hvilke forsikringer du må ha, bør ha og kan ha.

Har du et konkret spørsmål knyttet til personforsikring? Send e-post til sunniva@matrixinsurance.no

Kontakt oss

Besøksadresse:
Rådhusgaten 11, 0151 OSLO

Link til kart

Telefon:
+47 23 20 79 20

Epost:
post@matrixinsurance.no

Ansatteliste

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Matrix Insurance AS

Matrix Insurance AS