Fritidsulykkeforsikring

Fakta om forsikringen

Med fritidsulykkeforsikring kan du trygge dine ansattes økonomiske fremtid hvis en ulykke skjer på fritiden. Det er anledning til å omfatte hele familien i forsikringen. Velg mellom en forsikring som dekker både medisinsk invaliditet og død, eller kun medisinsk invaliditet.

Forsikringen gjelder i fritid. Forsikringssummen er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet, og utbetales som en engangserstatning ved død eller invaliditet.

Hva dekker forsikringen

Forsikringen dekker tap i fremtidig inntekt, dersom skadelidte blir 100% varig ervervsufør grunnet ulykke fritiden. Ved lavere uføregrad enn 100% reduseres erstatningen tilsvarende. Forsikringen dekker medisinsk invaliditet og død, som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen

Med tap i fremtidig inntekt menes:

Tapt evne til å tjene til livets opphold. Tap i fremtidig erverv inkluderer tapt inntekt og merutgifter.

Med ménerstatning menes:

Varig medisinsk invaliditet som følge av skade på kroppen. Graden av invaliditet er avhengig av skadens omfang, og fastsettes etter sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og hvilke forsikringer du må ha, bør ha og kan ha.

Har du et konkret spørsmål knyttet til personforsikring? Send e-post til sunniva@matrixinsurance.no

Kontakt oss

Besøksadresse:
Rådhusgaten 11, 0151 OSLO

Link til kart

Telefon:
+47 23 20 79 20

Epost:
post@matrixinsurance.no

Ansatteliste

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Matrix Insurance AS

Matrix Insurance AS