Forsikringer

I listen nedenfor kan du lese mer om de forsikringer du kan kjøpe via Matrix Insurance AS. Vi har delt forsikringene inn i person-, skade-, ansvar- og spesialforsikring. Garantier finner du i fanen i hovedmenyen over.

Ofte stilte spørsmål
Klikk her for å få en oversikt over spørsmål og svar.

Har du et konkret spørsmål knyttet til;
– Personforsikring – send e-post til sunniva@matrixinsurance.no
– Skadeforsikring – send e-post til twinther@matrixinsurance.no
– Ansvarsforsikring – send e-post til twinther@matrixinsurance.no
– Spesialforsikring – send e-post til reidar@matrixinsurance.no

Personforsikringer

Nedenfor finner du en liste over de forsikringer vi kan tilby via de forsikringsgivere vi benytter. Riktig forsikring handler bare ikke om prisen du betaler, men mer om skadeoppgjøret og erstatningen du mottar dersom en ulykke inntreffer.

Yrkesskade (Les mer)
Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.

Utvidet mèn 1-14,99% (Les mer)
Forsikringen er en utvidelse av yrkesskadeforsikringen og dekker yrkesinvaliditet under 15%

Hjem – Arbeid (Les mer)
Hjem/arbeid er en utvidelse av Yrkesskadeforsikringen. Forsikringen dekker reise mellom hjem og første arbeidssted.

Gruppeliv (Les mer)
En gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring som gir en engangsutbetaling til de etterlatte uansett dødsårsak.

Sykelønn (Les mer)
Dekker differensen mellom det som dekkes av NAV og den ansattes lønn under langvarig sykdom.

Uførekapital (Les mer)
Dekker varig ervervsmessig uførhet som skyldes ulykke eller sykdom.

Annen Sykdom (Les mer)
Forsikringen dekker sykdom som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Helseforsikring (Les mer)
Forsikringen dekker et vidt spenn; fra psykolog og fysioterapi til hjerte- og kreftbehandling.

Kollektiv ulykke (Les mer)
Gir ansatte en økonomisk erstatning for påførte skader etter en ulykke.

Fritidsulykke (Les mer)
Forsikringen omfatter ulykke som inntruffet i fritiden og medisinsk invaliditet som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Skadeforsikringer

Nedenfor finner du et utvalg av de skadeforsikringer vi kan tilby. Listen er ikke fullstendig og vi arbeider kontinuerlig med å tilby flest mulig skadeforsikringer, forbedre betingelsene og holde prisene så lave som mulig.

Ansvarsforsikring:
Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar ved skader overfor tredjeperson eller hans eiendom. Ansatte som utfører arbeid for bedriften er også omfattet av dekningen.

Avbruddsforsikring:
Dekker driftstap hvis bedriften mister inntekt på grunn av en erstatningsmessig skade. De økonomiske konsekvensene av et avbrudd kan bli store, og denne dekningen kan være avgjørende for om virksomheten klarer å komme i gang igjen. Her tar man også hensyn til ASVL-bedriftenes spesielle behov, i og med at en del av verdiskapningen skjer ute i eksterne bedrifter.

Bygninger og eiendeler:
Vi kan dekke bedriftens egen bygningsmasse, samt selvfølgelig alt utstyr; maskiner, inventar, løsøre og varer. Dersom bedriften har dyre spesialmaskiner kan det være fornuftig å tegne spesialforsikring på disse, samt tilhørende maskinavbruddsforsikring. Dersom bedriften har brukt egne midler for å pusse opp leide lokaler, kan dette dekkes med en forsikring for bygningsmessig innredning.

Kjøretøy:
Matrix kan forsikre alle bedriftens kjøretøy, om det er lastebiler, varebiler, personbiler eller arbeidsmaskiner. Vår kaskoforsikring dekker automatisk også leiebil. Vi benytter ikke bonus, men har flåteavtaler med alle våre kunder.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og hvilke forsikringer du må ha, bør ha og kan ha.

Har du et konkret spørsmål knyttet til skadeforsikring – send e-post til twinther@matrixinsurance.no

Ansvarsforsikringer

Styreransvar (Les mer)

Cyberforsikring (Les mer)

Spesialforsikringer

Offshoreulykke (Les mer)

Fiskepakke (Les mer)

Loss of license (Les mer)

Individuell livsforsikring for nøkkelpersoner (Les mer)

Kontakt oss

Besøksadresse:
Rådhusgaten 11, 0151 OSLO

Link til kart

Telefon:
+47 23 20 79 20

Epost:
post@matrixinsurance.no

Ansatteliste

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Matrix Insurance AS

Matrix Insurance AS