Fakta om forsikringen

Ved varig arbeidsuførhet, kan inntekten bli kraftig redusert. Uførekapital gir økonomisk trygghet hvis skadelidte ikke kan jobbe lenger. Erstatningen er en engangsutbetaling, og det er valgfritt hva pengene brukes til.

Hva dekker forsikringen

Erstatningen kommer til utbetaling ved varig ervervsmessig uførhet over 50%. Størrelsen på engangserstatningen fastsettes etter forsikringssum, uføregrad og alder.

Forsikringen utbetales ved en uføregrad på mer enn 50 prosent. Uførheten må ha vart i minst to år. I visse tilfeller kan uførheten bli bedømt varig på et tidligere tidspunkt.