Utvidet mèn 1-14,99%


Forsikringen er en utvidelse av yrkesskadeforsikringen og dekker yrkesinvaliditet under 15%

Om forsikringen

Yreksskadeforsikringen dekker invaliditet i følge yrkesskader over 15%, og skader som gir mindre invaliditetsgrad en detter er ikke dekket.
Utvidet mèn omfatter forsikringen rett til menerstatning ved yrkesskade som medfører en livsvarig medisinsk invaliditetsgrad fra og med 1 % til og med 14 %.

Ved en invaliditetsgrad på 14 % utgjør grunnerstatningen 0,75 G. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig slik at 1 % gir 1/14 av 0,75 G. Erstatningen beregnes i henhold til § 4-2 i forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.
Etteroppgjør i henhold til forskriftens kapittel 5, kan ikke kreves.

Be om tilbud

  • Org. nr.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Meld skade

Da dette er en utvidelse av yrkesskadeforsikringen skal alla skader sin fakker inn under denne kategorien meldes som yrkesskade.
Når en skade inntreffer, eller et tap oppstår, skal dette håndteres på best mulig måte. Vi har høye krav til skadebehandling og benytter den beste ekspertise på området for å sikre korrekt resultat.

Skademeldingsskjema

Når du fyller ut skademeldingsskjemaet er det viktig å gi en så detaljert beskrivelse som mulig. Alle opplysninger behandles fortrolig.

Fremgangsmåte:

  1. Klikk på skademeldingen.
  2. Skriv ut skademeldingen eller fyll inn rett informasjon i dokumentet.
  3. Alt sendes til skade@matrixinsurance.no eller Matrix Insurance AS, Rådhusgaten 11, 0151 Oslo.(Merk Skade)

 

 

Kontakt oss

Kontakt Forening

Reidar Meinsted

Daglig leder

Telefon: +47 23 20 79 53

Epost: reidar@matrixinsurance.no

Daniel Bakketeig

Salgssjef

Telefon: +47 23 20 79 61

Epost: daniel@matrixinsurance.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

Postadresse:
Postboks 5485, Majorstuen, 0305 Oslo.

Telefon:
+47 23 08 75 00

Epost:
firmapost@eba.no

Web:
http://www.eba.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

EBA Forsikring

EBA Forsikring