Hvilket forsikringer passer best for din bedrift?

Matrix Insurance AS har forhandlet fram mange aktuelle forsikringer for din bedrift. Du må selvfølgelig ikke kjøpe alle sammen, men det store spørsmålet vil alltid være, hva må jeg/bør jeg/kan jeg kjøpe? Nedenfor har vi satt opp noen forsikringer som du bør være klar over at finnes. Ikke alle av disse passer for din virksomhet. Derfor synes vi at du bør ta kontakt med oss så vi kan ta en fullstendig gjennomgang av ditt forsikringsbehov.


Forsikringer du MÅ kjøpe:

De forsikringene som er lovbestemte er:

  • Yrkesskadeforsikring
  • Obligatorisk Tjenestepensjon
  • Ansvarsforsikring for kjøretøy
  • Garanti ved gods- eller persontransport

Forsikringsvilkårene er like i alle selskaper, men prisen du betaler varierer fra selskap til selskap. Matrix Insurance har fremforhandlet de beste prisene for din bedrift!

Forsikringer du BØR kjøpe:

Det er mange forsikringer som du bør kjøpe for dine ansatte. Vi opplever ofte at kunder ringer oss og lurer på om ansatte er dekket til og fra arbeidsplass. Yrkesskadeforsikringen dekker ikke dersom du går, sykler eller kjører til jobben og blir skadet.

I enkelte yrker er risikoen for små skader stor. Småskader som gir 15% invaliditetsgrad eller mindre er IKKE dekket av lovbestemt yrkesskadeforsikring.

Hos oss kan du kjøpe disse tilleggsforsikringene!

Forsikringer du KAN kjøpe:

I en jungel av forsikringer er det lett å se seg blind på de forskjellige vilkårene og dekningsmatrisene. Har du tenkt på hva som skjer med dine ansatte hvis de havner I en ulykke på fritid? Når kommer de tilbake på jobb og får de noen utbetaling? Fritidsulykke er en dekning som er frivillig for de ansatte, men som vil gi utbetalinger på lik linje med lovbestemt yrkesskade, men da kun på fritid. Fritidsulykke gir trygghet til både ansatte og arbeidsgiver.

Bedrifter opplever stadig økende konkurranse rundt ansettelser og deres ansatte. Det har blitt mer og mer fokus på betingelser. Et gode som KAN kjøpes utover vanlige forsikringsdekninger er Gruppelivsforsikring. Det folk ikke vet er at mange privatpersoner i dag sitter med dyre og lite hensiktsmessige gjeldsforsikringer i banken, som ikke gir etterlatte penger ved bortgang. Dette fordi banken begunstiger seg selv og deres utlån. Gruppelivsforsikring via arbeidsgiver vil ikke bare hensyn ta rett begunstigelse, men vil også være vesentlig billigere i tillegg til at man kan velge alternative løsninger der ikke forsikringssummen synker i samme takt som ditt private lån.

I tillegg til de forsikringene som er foreslått overfor har Matrix Insurance mange andre gode forsikringer, som for eksempel reiseforsikring.

EBA Forsikring

EBA Forsikring