Hvilke forsikringer passer best for din bedrift?


De aller fleste bedrifter er kjent med at de må tegne lovbestemt yrkesskadeforsikring. ALtså dette man ha. Men er du også kjent med at yrkesskadeforsikring er lik uansett hvilket selskap du benytter I Norge? Hvorfor? Fordi loven sider det.

Vi opplever til stadighet at kunder ringer oss ifm skader som skjer til og fra arbeidsplassen. Og de fleste entreprenørbedrifter I deres bransje har ansatte som reiser direkte fra sine bostedsadresser til nye prosjekter. Altså, de er ikke dekket av lovbestemt yrkesskadeforsikring før de ER PÅ JOBB. Derfor mener jeg at dekningen Hjem/Arbeid er noe man BØR ha.

I tillegg opplever vi at bygg og anleggsbransjen har blitt mer fokusert på HMS og sikkerhetsrutiner og de store skadene heldigvis blir mindre. Men likevel rapporteres det en økning av små skader. Småskader som gir 15% invaliditetsgrad eller mindre er IKKE dekket av lovbestemt yrkesskadeforsikring. Derfor mener jeg at dekningen Utvidet mèn 1-14,99% er noe man BØR ha.

I en jungel av forsikringer er det lett å se seg blind på de forskjellige vilkårene og dekningsmatrisene. Har dere tenkt på hva som skjer med deres ansatte hvis de havner I en ulykke på fritid? Når kommer de tilbake på jobb og får de noen utbetaling? Fritidsulykke er en dekning som er frivillig for de ansatte, men som vil gi utbetalinger på lik linje med lovbestemt yrkesskade, men da kun på fritid. Visste dere at Hjem/arbeid dekning blir overflødig ved tegning av Fritidsulykke? På bakgrunn av dette mener jeg at Fritidsulykke er en dekning man KAN ha og som gir en enorm trygghet til både ansatte og arbeidsgiver.

Bedrifter opplever stadig økende konkurranse rundt ansettelser og deres ansatte. Det har blitt mer og mer fokus på betingelser. En gode som KAN kjøpes utover vanlige forsikringsdekninger er Gruppelivforsikring. Det folk ikke vet er at mange privatpersoner I dag sitter med dyre og lite hensiktsmessige gjeldsforsikringer I banken, som I tillegg ikke gir etterlatte penger ved bortgang. Dette fordi banken begunstiger seg selv og deres utlån. Gruppelivsforsikring via arbeidsgiver vil ikke bare hensynta rett begeunstigelse men vil også være vesentlig billigere.

EBA Forsikring

EBA Forsikring