Sykelønnsforsikring


Hvis ansatte blir syk under lengre tid, dekker sykelønnsforsikringen differensen mellom det som dekkes av NAV og den ansattes lønn. Dette gir mer sikkerhet til både bedriften og de ansatte.

Om forsikringen

Sykelønnsforsikring er en forsikring som sikrer at bedriften får kompensasjon for lønnsutgiftene til langtidssykemeldte (NB! 100% sykemelding).
Forsikringen kan dekkes for bruttolønn inklusiv feriepenger som overstiger 6 G (refusjonsbeløpet fra folketrygden).

Hva dekker forsikringen?

Folketrygden dekker lønn opp til 6 G. Sykelønnsforsikring dekker erstattet lønnsutbetalinger utover 6 G i sykemeldingsperioden etter en avtalt karenstid og erstatningstid.
Erstatningen avhenger av størrelsen på dagpengene til den ansatte på sykemeldingstidspunktet og uføregraden sykdommen eller skaden gir. Normal erstatningstid er på 360 dager og utbetalingen skjer etter utløp av avtalt karenstid. Dette betyr at sykemeldte ikke får erstatning for avtalte karensdager.

 

Annen Informasjon

For bedrifter som har mer enn 5 ansatte med lønn over 6G som ønsker forsikringsdekningen kreves kun en arbeidsdyktighets-bekreftelse fra ledelsen. Det er ikke nødvendig å innhente helseopplysninger fra de ansatte. For firmaer med under 6 ansatte som trenger sykelønnsforsikring må egenerklæringen fylles ut og sendes sammen med søknadsskjemaet. Dette vil da danne grunnlag for ett forsikringstilbud som blir oversendt fra oss pr. mail.

Be om tilbud

  • Org. nr.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Forsikringen tilbys også ansatte som har en midlertidig uføregrad på 50 %.

Bedriften fastsetter erstatningstid. Vi tilbyr erstatningstid fra 52 uker til 156 uker.

Det er karenstid for forsikringen. Bedriften bestemmer karenstid innen de ulike tidsintervall som vi tilbyr. Korteste karenstid er 7 dager, mens lengste er 365 dager.

Forsikringen dekker lønn  utover 6 G inntil avtalt forsikringssum ved 100% sykemelding.

Load More

Meld skade

Når en skade inntreffer, eller et tap oppstår, skal dette håndteres på best mulig måte. Vi har høye krav til skadebehandling og benytter den beste ekspertise på området for å sikre korrekt resultat.

Skademeldingsskjema

Når du fyller ut skademeldingsskjemaet er det viktig å gi en så detaljert beskrivelse som mulig. Alle opplysninger behandles fortrolig.

Fremgangsmåte:

  1. Klikk på skademeldingen.
  2. Skriv ut skademeldingen eller fyll inn rett informasjon i dokumentet.
  3. Alt sendes til skade@matrixinsurance.no eller Matrix Insurance AS, Rådhusgaten 11, 0151 Oslo.(Merk Skade)

Skademeldingsskjema Sykelonn

 

Kontakt oss

Kontakt Forening

Reidar Meinsted

Daglig leder

Telefon: +47 23 20 79 53

Epost: reidar@matrixinsurance.no

Daniel Bakketeig

Salgssjef

Telefon: +47 23 20 79 61

Epost: daniel@matrixinsurance.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

Postadresse:
Postboks 5485, Majorstuen, 0305 Oslo.

Telefon:
+47 23 08 75 00

Epost:
firmapost@eba.no

Web:
http://www.eba.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

EBA Forsikring

EBA Forsikring