Gruppelivsforsikring


En gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring som gir en engangsutbetaling til de etterlatte uansett dødsårsak. Den sikrer den ansattes familie og kan bidra til å trygge økonomien.

Om Forsikringen

Gruppelivsforsikring dekker død uansett årsak til etterlatte ved forsikredes død. Forsikringen kan omfatte alle ansatte eller navngitte personer i bedriften.
Erstatningens størrelse er valgfri.

Hva dekker forsikringen?

  • Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett når, hvor eller årsak
  • Dersom den ansatte dør, utbetales et engangsbeløp til de etterlatte.
  • Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller grupper av ansatte.
  • Din bedrift bestemmer selv størrelsen på forsikringssummene. Det kan avtales lik sum for alle ansatte eller forskjellige summer på ulike grupper ansatte avhengig av sivilstatus, forsørgerstatus, stillingskategori eller alder

 

Annen Informasjon

Utvidelser

Din bedrift kan også inngå avtale om å utvide forsikringer til å dekke ansattes ektefelle eller samboers liv. Det finne også mulighet for å knyttes Barnetillegg, noe som gir utbetaling til barnet dersom forsørgeren dør.

Be om tilbud

  • Org. nr.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Matrix Insurance AS er tilsluttet FNOs avtale om risikoovergang. Forsikringsselskapet som har risikoen på dødsfallstidspunktet er erstatningsansvarlig selv om første sykemeldingsdag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode var i et annet forsikringsselskap.

Som samboer regnes: person som avdøde har levd sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig i de to siste årene, eller, person som hadde felles barn og felles bolig med avdøde. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.

Erstatning utbetales i sin helhet til gjenlevende ektefelle eller samboer. En person anses ikke som ektefelle etter første ledd når det på dødsfallstidspunktet er avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

Forsikringssummen utbetales i sin helhet som en engangsutbetaling.

Forsikringssummen er valgfri og utbetales som en engangsubetaling til etterlatte eller begunstiget. Det kan være avtalt at erstatningen skal være avhengig av alder og lønn.

Forsikringspremien regnes ut basert på antall ansatte og forsikringssum, og skal innberettes som lønn på den enkelte.

Forsikringen omfatter alle ansatte eller navngitte personer i bedriften.

Load More

Meld skade

Når en skade inntreffer, eller et tap oppstår, skal dette håndteres på best mulig måte. Vi har høye krav til skadebehandling og benytter den beste ekspertise på området for å sikre korrekt resultat.

Skademeldingsskjema

Når du fyller ut skademeldingsskjemaet er det viktig å gi en så detaljert beskrivelse som mulig. Alle opplysninger behandles fortrolig.

Fremgangsmåte:

  1. Klikk på skademeldingen.
  2. Skriv ut skademeldingen eller fyll inn rett informasjon i dokumentet.
  3. Alt sendes til skade@matrixinsurance.no eller Matrix Insurance AS, Rådhusgaten 11, 0151 Oslo.(Merk Skade)

Skademelding Gruppelivsforsikring

 

Kontakt oss

Kontakt Forening

Reidar Meinsted

Daglig leder

Telefon: +47 23 20 79 53

Epost: reidar@matrixinsurance.no

Daniel Bakketeig

Salgssjef

Telefon: +47 23 20 79 61

Epost: daniel@matrixinsurance.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

Postadresse:
Postboks 5485, Majorstuen, 0305 Oslo.

Telefon:
+47 23 08 75 00

Epost:
firmapost@eba.no

Web:
http://www.eba.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

EBA Forsikring

EBA Forsikring