Pensjonsforsikring


En god innskuddspensjon er verdifullt for de ansatte, og hjelper bedriften din å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.
I en innskuddsbasert pensjonsordning setter bedriften inn et sparebeløp på en pensjonskonto til hver enkelt ansatt. Pensjonspengene investeres i fond. Sparebeløpet må være mellom 2 og 7 prosent av lønn mellom 1G og 12G.
Alle ansatte over 20 år og som jobber i minst 20 prosent stilling (i året), skal være med i pensjonsordningen.
Denne forsikringen tilbys i samarbeid med Storebrand, og du kan finne mer informasjon på Storebrands nettsider om innskuddspensjon.

Fordeler

Forsikringen gir mye fordeler til bedriftens ansatte. Forsikringen inkluderer bland annet:

  • Pensjonsordningen er enkel og oversiktlig, både for bedriften og de ansatte.
  • Det er enkelt og effektivt å administrere pensjonsordningen gjennom Bedriftsportalen.
  • Pensjonsinnskuddene gir bedriften inntektsfradrag og er skattefrie for de ansatte.
  • Kostnadene er forutsigbare for bedriften.
  • Regnskapsføringen er oversiktlig og det er ingen pensjonsforpliktelser som skal balanseføres.
  • De ansatte får god oversikt gjennom oversiktlige nettløsninger, og kan enkelt velge hvordan pensjonspengene skal investeres.

Valgfrie forsikringer

Alle bedrifter må etablere innskuddsfritak i pensjonsordningen. Denne forsikringen sikrer at Storebrand fortsetter å innbetale penger til pensjonsordningen dersom den ansatte blir ufør. I tillegg er det mulig å knytte følgende valgfrie forsikringer til innskuddspensjonen:

  • Uførepensjon gir månedlig utbetaling til de som blir uføre
  • Barnepensjon gir månedlige utbetalinger til gjenlevende barn frem til barnet fyller 18 eller 21 år.

Kontakt oss

Kontakt Forening

Reidar Meinsted

Daglig leder

Telefon: +47 23 20 79 53

Epost: reidar@matrixinsurance.no

Daniel Bakketeig

Salgssjef

Telefon: +47 23 20 79 61

Epost: daniel@matrixinsurance.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

Postadresse:
Postboks 5485, Majorstuen, 0305 Oslo.

Telefon:
+47 23 08 75 00

Epost:
firmapost@eba.no

Web:
http://www.eba.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

EBA Forsikring

EBA Forsikring