ikt-norge-epost

IKT Forsikring

IKT-Forsikringen Thea Rode i IKT-Norge er stolt over å kunne introdusere det nye samarbeidet med Matrix Insurance AS og Ly Forsikring ASA. Matrix har i flere år vært leverandør av personforsikringer til IKT-Norges medlemsbedrifter, og flere har valgt å benytte seg av de gunstige prisene. Med det nye samarbeidet vil IKT-Norge nyte godt av tilbud […]

Les mer…

IGI og Brexit

IGI og Brexit 29. januar 2020 Storbritannia forlater nå mest sannsynlig EU om få dager med en overgangsordning. I overgangsperioden vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20 Les mer […]

Les mer…

Ny BSG page

Byggsikkerhetsgaranti Frigjør kapital med garanti En byggsikkerhetsgaranti er en sikkerhet som er spesifisert i en kontrakt for å sikre en av partenes rettigheter ved konkurs. Ta kontakt i dag Spare Se hva du kan spare på en garanti fremfor bundet kapital i banken Fleksibilitet Øk bedriftens økonomiske fleksibilitet med garantier MatrixPORTALEN Bestille garanti skal være […]

Les mer…

Systemhus

UNG Rasjonale Gi unge boligkjøpere mulighet for å komme tidligere inn i markedet Enkel og kostnadseffektiv løsning for boligkjøpere som på ønsket kjøpstidspunkt ikke har tilstrekkelig egenkapital Konseptet har en positiv profil og kan også bidra til utjevning av sosiale forskjeller i samfunnet Produkt Garantien dekker inntil 15 % av egenkapitalkravet på kjøpstidspunkt og settes […]

Les mer…

UNG

UNG Minimum 15% egenkapital Utgangspunktet er at de resterende 15 % av kjøpesummen til boligen ikke kan sikres med pant i boligen, og dermed enten må ytes gjennom egenkapital eller med midler som er sikret på annen måte enn i boligen. Et alternativ til å benytte oppsparte midler er at boligkjøper får kreditt eller lån […]

Les mer…