Ny risikogiver for Matrix vedrørende personforsikringer

Ny risikogiver for Matrix vedrørende personforsikringer 13. august 2020 Informasjon til våre forsikringstakere om ny risikogiver for Matrix vedrørende personforsikringer. Det informeres herved om at fra 01.09.2020. har Matrix inngått ny avtale med LY Forsikring (LY) om plassering av all personforsikring unntatt Yrkesskadeforsikring i selskapet. Løpende forsikringsordninger i Maiden Life vil etter denne dato vil […]

Les mer…

Ny oppdatering

To hender som overlever ark

Oppdatering vedr. CBL 7. mai 2020 Oppdatering vedr. CBL Insurance Europa DAC (CBL IE) Som vi tidligere har informert om ble CBL IE ble satt under administrasjon i 2018, men ble den 12.03.2020 tatt under konkursbehandling av High Court i Irland. Matrix Insurance AS var CBL IE’s agent I Norge. Som følge av dette ønsker […]

Les mer…

Yrkesskadeforsikring

To hender som overlever ark

COVID-19 16. mars 2020 Kjære kunde Matrix Insurance sin hovedprioritet er å beskytte mennesker og bedrifter ved gode forsikringsdekninger og oppfølging. Med den siste utviklingen av koronaviruset (COVID-19), er vi opptatt av å opprettholde helse og sikkerhet for våre kunder og våre medarbeidere. Følgelig vil vi informere deg om at Matrix har gjort grundige forberedelser […]

Les mer…

Oppdatert informasjon til våre samarbeidspartnere herunder deres garantikunder og -mottakere

Oppdatert informasjon til våre samarbeidspartnere herunder deres garantikunder og -mottakere 27. mars 2020 Sist oppdatert 27. mars 2020 CBL Insurance Europe DAC er satt under konkursbehandling. CBL Insurance Europe DAC, heretter CBL IE er nå bekreftet konkurs og ingen forsikringer og garantier er lenger i kraft. Oppståtte skader og krav skal imidlertid fortsatt meldes på […]

Les mer…

COVID-19

To hender som overlever ark

COVID-19 16. mars 2020 Kjære kunde Matrix Insurance sin hovedprioritet er å beskytte mennesker og bedrifter ved gode forsikringsdekninger og oppfølging. Med den siste utviklingen av koronaviruset (COVID-19), er vi opptatt av å opprettholde helse og sikkerhet for våre kunder og våre medarbeidere. Følgelig vil vi informere deg om at Matrix har gjort grundige forberedelser […]

Les mer…

Forsikring ved COVID-19

Veien om natten

Forsikring ved COVID-19 12. mars 2020 COVID-19 har satt skapt mye usikkerhet og frustrasjon i Norges befolkning, og mange av dere lurer nok på hvorvidt dere har forsikring mot denne typen katastrofe. Avbruddsforsikringen dekker driftsavbrudd som følge av en erstatningsmessig skade, dvs en brann- vann- eller innbruddskade. Avbruddsforsikringen vil dessverre ikke dekke avbrudd som følge […]

Les mer…

Til våre samarbeidspartnere herunder deres garantikunder og -mottakere

CBL Insurance

Til våre samarbeidspartnere herunder deres garantikunder og -mottakere 28. februar 2020 Vi viser til tidligere orienteringer om CBL Insurance Europe DAC (CBLIE). Matrix Insurance AS ble den 19. februar 2018 orientert om at CBLIE fikk påbud om nytegningsstopp fra sin tilsynsmyndighet Central Bank of Ireland. Påbudet var opprinnelig midlertidig, men ble ikke opphevet. Les oppdatering […]

Les mer…

IGI og Brexit

IGI og Brexit 29. januar 2020 Storbritannia forlater nå mest sannsynlig EU om få dager med en overgangsordning. I overgangsperioden vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20 Les mer […]

Les mer…

Erstatningsutbetalingen i en yrkesskadesak fra konkursboet til Alpha Insurance A/S.

Alpha Insurance, Harbour House

Erstatningsutbetalingen i en yrkesskadesak fra konkursboet til Alpha Insurance A/S. 14. desember 2019 Fra Finanstilsynet: “Garantiordningen for skadeforsikring forskutterte 13. desember 2019 erstatningsutbetalingen i en yrkesskadesak fra konkursboet til Alpha Insurance A/S.  Forskutteringen er gjort i den første saken som er ferdigbehandlet av konkursboet, og er gjort i henhold til vedtak av garantiordningens styre av […]

Les mer…