Veien om natten

Forsikring ved COVID-19

COVID-19 har satt skapt mye usikkerhet og frustrasjon i Norges befolkning, og mange av dere lurer nok på hvorvidt dere har forsikring mot denne typen katastrofe.

Avbruddsforsikringen dekker driftsavbrudd som følge av en erstatningsmessig skade, dvs en brann- vann- eller innbruddskade. Avbruddsforsikringen vil dessverre ikke dekke avbrudd som følge av pandemi eller lockdown («force majeure»).

Sykelønns- eller sykeavbruddsforsikring kan dekke bedriftens tap i en spesifisert sykdomsperiode, dersom forsikrede personer selv blir syke. Sykmelding fra lege kreves som dokumentasjon. Det er ingen dekning ved pandemi eller lockdown.

Yrkesskadeforsikring: Det er lovpålagt å sørge for at det foreligger en gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Så lenge de ansatte er permittert må forsikringen derfor holdes i kraft på vanlig måte (selv om de fysisk ikke er i jobb på arbeidsstedet), men ved varig nedbemanning kan forsikringen korrigeres på vanlig måte. Selve yrkesskadeforsikringen har ingen erstatning til ansatte som er pålagt karantene/utelukkelse fra arbeidet.

Vi oppfordrer alle om å avvente eventuelle forsikringskorrigeringer frem til vi vet litt mer om hvor langvarig denne situasjonen kan bli og hva som eventuelt kommer av ny informasjon og nye tiltak fra myndighetene sin side.

Vi oppfordrer alle våre kunder å følge med på www.fhi.no og annen informasjon fra lokale og sentrale myndigheter.

Ta vare på hverandre!

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20