Alpha Insurance, Harbour House

Alpha Insurance i Danmark konkurs

Det danske finanstilsyn har den 08.05.2018 varslet at Alpha Insurance A/S er slått konkurs.

Det fremgår av det danske Finanstilsynets hjemmeside at Alpha nå er erklært konkurs. Danske myndigheter anbefaler at alle kunder i Alpha så fort som mulig tegner ny forsikring i et annet forsikringsforetak. Danske myndigheter opplyser også at “Garantifonden for skadesforsikringsselskaber” dekker visse skader oppstått frem til 5. juni 2018.

Kontaktinformasjon til Alpha Insurance A/S sin norske representant finnes i vedlagte melding:

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2018/alpha-insurance-as-er-erklart-konkurs/

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20

Ofte stilte spørsmål

Det er mange spørsmål som vi møter i denne prosessen. Under har vi laget en Spørsmål & Svar oversikt som vil gi svar på mange av dine spørsmål.

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.

Den ansatte får dekket det økonomiske tapet etter en yrkesskade eller yrkessykdom. Skaden eller sykdommen må ha oppstått i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Etterlatte får også dekket det økonomiske tapet hvis den ansatte dør som følge av en yrkesskade eller yrkessykdom.

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle arbeidstakere og betales av arbeidsgiver.

Matrix Insurance er en norsk forsikringsformidler som er registrert i Finanstilsynet. Frem til primo august 2012 representerte vi Alpha Insurance (forsikringsgiver) på yrkesskadeforsikring. Da var imidlertid firmanavnet: Connector Forsikring Service AS (CFS).

Når Alpha Insurance nå er gått konkurs har de bare en begrenset mulighet til å dekke sine forpliktelser overfor danske og norske forsikrede.

Det er den Danske Finansstyrelsen som til enhver tid overvåker Danske finansinstitusjoner. Matrix fikk aldri noe forvarsel om konkursen.

Konkursen burde i utgangspunktet ikke fått de konsekvenser som nå har oppstått. Først etter at Alpha Insurance gikk konkurs i mai viste det seg selskapet ikke hadde dekning i det danske garantifondet for yrkesskadeforsikringer. Det kan se ut som om den Danske Finansstyrelsen og det Norske Finanstilsynet har gjort en svak jobb med å følge opp og kontrollere Alpha Insurance og dets norske filial (Nemi Forsikring).

Så lenge skader som har oppstått blir meldt av arbeidsgiver innen den 8. november 2018 vil skadelidte ansatte mest sannsynlig falle inn under forsikringsgarantiordningen og skadekrav kan utbetales fullt ut og til rett tid.

Fra august 2012 representerer Matrix Insurance Lloyd’s of London på formidling av lovpålagte yrkesskadeforsikringer. Lloyd’s har sin egen garantiordning, der alle selskaper som er tilknyttet Lloyd’s må innbetale en andel av premien til ekstra sikringsfond.
Det ligger totalt over 700 milliarder kroner i sikringsfondene i Lloyds.

Skader som meldes innen den 8. november 2018 vil mest sannsynlig falle inn under forsikringsgarantiordningen og utbetales fullt ut og til rett tid. Skader som meldes etter denne datoen omfattes ikke av forsikringsgarantiordningen. Den ansatte som er skadelidt risikerer da at beløpet avkortes og at det tar lengre tid å få erstatningen man har krav på.

Dersom du er i tvil om dette, skal du ringe vårt Call Center på telefon +47 23 20 79 20 du kan også sende mail til post@matrixinsurance.no. Telefonen er betjent fra kl. 09:00-15:00 på alle hverdager. E-posten overvåkes 09:00-15:00 på alle hverdager.

Alle skader som meldes innen 8. november vil behandles på vanlig måte av vårt skadeoppgjørskontor. Matrix Insurance har vært i inngående dialog med blant andre det norske Finanstilsynet, bostyret i Alpha samt våre advokater for å bringe fakta på bordet og ivareta våre kunders interesser.

Så lenge arbeidstaker har krav på utbetaling er det så langt vår vurdering at arbeidstaker vil få et normalt oppgjør, men helt sikre kan vi ikke være.

Skadekrav som meldes etter den 8. november 2018 risikerer å bare bli utbetalt med en dividende av normalt utbetalt skadebeløp. I tillegg vil det ta mye lengre tid å få erstatningsutbetalingen.

Ja, du skal fremdeles melde eventuelle skader til Matrix Insurance. Skader som meldes snarest og innen den 8. november 2018 vil etter vår vurdering falle inn under forsikringsgarantiordningen og bli behandlet og utbetalt som normalt.

Nei, Gaia Insurance var navnet til Alpha Insurance før det skiftet navn i 2010. Det er like viktig å melde mulige skader som har oppstått i forsikringsperioder der det står Gaia Insurance på forsikringsbeviset.

Skademeldingen laster du enklest ned fra:

https://matrixinsurance.no/skademelding/

På skademeldingen står det oppført postadressen, både til Matrix og til skadebehandleren (Crawford & Company Norge AS).

Alternativt sendes skademeldingen til

skade@matrixinsurance.no

Har du grunn til å tro at de kan være utsatt for en yrkessykdom eller var utsatt for en yrkesulykke bør du først kontakte oss for å sjekke om skaden er meldt, deretter ta kontakt med de å forsikre deg om at de får meldt skaden før 8. november.

Send oss en e-post med org. nr. og perioden du tror du var dekket så skal vi besvare din henvendelse.

Epost: Skade@matrixinsurance.no

CFS innhentet ved flere anledninger bekreftelser både fra danske og norske advokatkontorer som bekreftet at de norske forsikrede var dekket av en garantiordning.

Vi vet også at Alpha benyttet flere andre forsikringsformidlere i Norge som også hadde selvstendig undersøkelsesplikt.