Spesialtilpasset bedriftforsikring

Spesialtilpasset bedriftforsikring til medlemmer som inkluderer de viktigste dekningene som ansvarsforsikring, avbruddsforsikring og forsikring av inventar. Medlemmene kan nyte godt av det lange og gode samarbeidet med Matrix, som også har gjort at vi har kunne holde lave priser gjennom mange år.