Garanti

Garantier handler om å frigi kapital. Gi din bedrift større økonomisk fleksibilitet, ved å tegne garanti gjennom Matrix.

Forsikring

Forsikring handler ikke bare om riktig pris, men også om skadeoppgjøret og erstatningen du mottar dersom ulykken inntreffer. Via oss sørger vi for at begge er like viktig.

Min side

Her får du oversikt over de forsikringer og garantier du har tegnet. Du kan gjøre endringer eller kjøpe flere forsikringer/garantier.
Landveien fra fugleperspektiv

HVORFOR HAR 70a00 KUNDER VALGT MATRIX?

Matrix har siden 1991 bygd seg opp til å bli en av Norges største og ledende forsikringsagenter. Vi er kjent for å være fleksible, kreative og serviceorienterte. Vår hovedmålsetning har i alle år vært å ha hovedfokus på våre kunder for at de skal få den aller beste rådgivning på alle områder.
  • Maiden Life & General SverigeNy forsikringsgiver på personforsikring
    Ny forsikringsgiver på personforsikring Vi ønsker med dette å informere om endring av forsikringsgiver på deler av vår personportefølje. Dette gjelder for produktene: Gruppeliv Annen Sykdom Fritidsulykke Kollektiv Ulykke Sykelønn Ved spørsmål Les mer
Møtevirksomhet

INFORMASJONSSENTER

Via Matrix Insurance AS sitt informasjonssenter får du oversikt over nyheter og annen viktig informasjon. Vi holder alltid våre kunder, agenter og meglere oppdatert på nyheter og saker av interesse. 

London

OM MATRIX INSURANCE

Matrix Insurance AS er en forsikringsformidler som er registrert i Finanstilsynet.
Vi representerer Lloyd’s of London på formidling av lovpålagte yrkesskadeforsikringer.
I tillegg representer vi Maiden Life Försäkring AB på alle andre personalforsikringer,
samt IGI (International General Insurance UK Limited) på alle former for garantier.
Vi har i tillegg avtale med norske forsikringsselskaper som KNIF, Storebrand og Gouda.

Matrix ble etablert i 1991 og forvalter i dag personforsikrings- og garantiprogram
for ca. 60 000 ansatte innen ulike yrkeskategorier, fordelt på over 6 000 bedrifter.

Matrix har 18 ansatte med høy kompetanse og integritet. Vi jobber hver dag for å tilfredsstille alle våre
nåværende og fremtidige kunder, og har som mål å være den beste leverandøren av
forsikringer og garantier i Norge.