Velkommen til Matrix Insurance!

Matrix har som målsetning å bistå våre kunder på en profesjonell og effektiv måte. Vi benytter oss utelukkende av de aller beste samarbeidspartnere på alle forretningsområder, som sikrer at vi alltid leverer med høy kvalitet.

Vi har fått nytt telefonsystem!

Matrix Insurance har fått nytt telefonsystem levert av GET TDC.
Kommer du ikke gjennom på våre vanlige telefonnumre ber vi om at du kontakter en av oss direkte, enten per e-post eller mobiltelefon.

Påbud om nytegningsstopp på garantiprodukter

Den 19. februar fikk CBL Insurance Europe DAC (CBLIE) påbud om midlertidig nytegningsstopp (inkluderer også fornyelser) fra sin tilsynsmyndighet Central Bank of Ireland. Inntil videre kan vi heller ikke formidle garantier via CBL Insurance Ltd. (CBLIL).

Ny forening velger Matrix Insurance

Vi er glade for at Boligprodusentenes Forening har valgt oss som ny samarbeidsleverandør på alle forsikringstyper og kontrakts garantier for sine medlemsbedrifter.

Vi sikrer fremtiden til Casper Ruud

Casper Ruud er profesjonell tennisspiller, og en helt egen bedrift. Som alle andre bedrifter må han derfor sikre seg mot uventede hendelser. Da er det godt å ha Matrix Insurance med på laget.

Matrix Yrkesskadeforsikring med ASP

Vår unike yrkesskadeforsikring er utviklet for å gi deg litt mindre å bekymre deg for. ASP står for Aktivt Skadereduserende Program, og gir deg en rekke fordeler hvis ulykken skulle være ute.

Vår prefererte samarbeidspartner for privat forsikring

Troll Forsikring tilbyr forsikringer til det private markedet og Matrix prefererte samarbeidspartner på det private markedet.
Matrix Insurance henviser alle våre kunder til Troll når de trenger forsikringer privat.

Matrix som ny leverandør for SMB

SMB Tjenester og SMB Forsikring byttet leverandør på alle skadeforsikringer, personforsikringer og garantier for alle sine medlemsbedrifter.
Samtlige forsikringsdekninger flyttes over til Matrix

Kontakt oss

Besøksadresse:
Rådhusgaten 11, 0151 OSLO

Telefon:
+47 23 20 79 20

Epost:
post@matrixinsurance.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Matrix Insurance AS

Matrix Insurance AS