MATRIX

INSURANCE

Garanti

Garantier handler om å frigi kapital. Gi din bedrift større økonomisk fleksibilitet, ved å tegne garanti gjennom Matrix.

Forsikring

Forsikring handler ikke bare om riktig pris, men også om skadeoppgjøret og erstatningen du mottar dersom ulykken inntreffer. Via oss sørger vi for at begge er like viktig.

Fordelsprogram

Er du ute etter å spare penger på strøm, drivstoff eller kanskje leasing av bil? Som kunde av Matrix Insurance får du og dine ansatte tilgang til mange gode fordeler gjennom Norsk Bedrift

London

Om Matrix Insurance AS

Matrix Insurance AS er en forsikringsformidler som er registrert i Finanstilsynet. Vi representerer QBE Europe SA/NV på formidling av lovpålagt yrkesskadeforsikringer. På alle andre personalforsikringer representer vi Ly Forsikring ASA. For spesifikke garantiprodukter representerer vi Great American International Insurance (EU) DAC. Vi har i tillegg avtale med norske forsikringsselskaper som Storebrand og Gouda.

Matrix ble etablert i 1991 og forvalter i dag personforsikrings- og garantiprogram for ca. 60 000 ansatte innen ulike yrkeskategorier, fordelt på over 6 000 bedrifter.

Matrix har 16 ansatte med høy kompetanse og integritet. Vi jobber hver dag for å tilfredsstille alle våre nåværende og fremtidige kunder, og har som mål å være den beste leverandøren av forsikringer og garantier i Norge.